12825.htm

CÍMSZÓ: Kunwald

SZEMÉLYNÉV: Kunwald Cézár

SZÓCIKK: Kunwald Cézár*, festő, szül. 1870. Grácban magyar szülőktől. Előbb Budapesten műegyetemet végzett s a gépszerkezettan adjunktusa lett. Azután Weimarban, Parisban festeni tanult. Budapesten 1908. állított ki először nagyobb gyűjteményt, főleg arcképeket, figurális képeket és néhány csendéletet. A Műcsarnok állandó kiállítója. 1922-ben egy arcképével elnyerte a Herbert Viktor díjat. Egy női arcképe és csendélete a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2825. címszó a lexikon => 519. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12825.htm

CÍMSZÓ: Kunwald

SZEMÉLYNÉV: Kunwald Cézár

SZÓCIKK: Kunwald Cézár*, festő, szül. 1870. Grácban magyar szülőktől. Előbb Budapesten műegyetemet végzett s a gépszerkezettan adjunktusa lett. Azután Weimarban, Parisban festeni tanult. Budapesten 1908. állított ki először nagyobb gyűjteményt, főleg arcképeket, figurális képeket és néhány csendéletet. A Műcsarnok állandó kiállítója. 1922-ben egy arcképével elnyerte a Herbert Viktor díjat. Egy női arcképe és csendélete a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében van.

12825.ht

CÍMSZÓ Kunwal

SZEMÉLYNÉV Kunwal Cézá

SZÓCIKK Kunwal Cézár* festő szül 1870 Grácba magya szülőktől Előb Budapeste műegyeteme végzet gépszerkezetta adjunktus lett Azutá Weimarban Parisba festen tanult Budapeste 1908 állítot k előszö nagyob gyűjteményt főle arcképeket figuráli képeke é néhán csendéletet Műcsarno álland kiállítója 1922-be eg arcképéve elnyert Herber Vikto díjat Eg nő arckép é csendélet Szépművészet Múzeu gyűjteményébe van

12825.h

CÍMSZ Kunwa

SZEMÉLYNÉ Kunwa Céz

SZÓCIK Kunwa Cézár fest szü 187 Grácb magy szülőktő Elő Budapest műegyetem végze gépszerkezett adjunktu let Azut Weimarba Parisb feste tanul Budapest 190 állíto elősz nagyo gyűjtemény fől arcképeke figurál képek néhá csendélete Műcsarn állan kiállítój 1922-b e arcképév elnyer Herbe Vikt díja E n arcké csendéle Szépművésze Múze gyűjteményéb va

12825.

CÍMS Kunw

SZEMÉLYN Kunw Cé

SZÓCI Kunw Cézá fes sz 18 Grác mag szülőkt El Budapes műegyete végz gépszerkezet adjunkt le Azu Weimarb Paris fest tanu Budapes 19 állít elős nagy gyűjtemén fő arcképek figurá képe néh csendélet Műcsar álla kiállító 1922- arcképé elnye Herb Vik díj arck csendél Szépművész Múz gyűjteményé v

12825

CÍM Kun

SZEMÉLY Kun C

SZÓC Kun Céz fe s 1 Grá ma szülők E Budape műegyet vég gépszerkeze adjunk l Az Weimar Pari fes tan Budape 1 állí elő nag gyűjtemé f arcképe figur kép né csendéle Műcsa áll kiállít 1922 arckép elny Her Vi dí arc csendé Szépművés Mú gyűjtemény

1282

CÍ Ku

SZEMÉL Ku

SZÓ Ku Cé f Gr m szülő Budap műegye vé gépszerkez adjun A Weima Par fe ta Budap áll el na gyűjtem arckép figu ké n csendél Műcs ál kiállí 192 arcké eln He V d ar csend Szépművé M gyűjtemén