12533.htm

CÍMSZÓ: Kenczler

SZEMÉLYNÉV: Kenczler Hugó

SZÓCIKK: Kenczler Hugó, művészeti író, szül. Budapesten 1884., megh. Kassán 1922. A budapesti egyetemen Pasteiner tanítványa volt, Berlinben Völfflint hallgatta. Egyetemi tanulmányainak végeztével a Nemzeti Múzeum régiségtárának, majd a Szépművészeti Múzeum tisztviselője volt. A régi magyar művészet emlékeit tanulmányozta, ezen és egyéb tárgykörbe tartozó értekezései az Archaeológiai Közleményekben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2533. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12533.htm

CÍMSZÓ: Kenczler

SZEMÉLYNÉV: Kenczler Hugó

SZÓCIKK: Kenczler Hugó, művészeti író, szül. Budapesten 1884., megh. Kassán 1922. A budapesti egyetemen Pasteiner tanítványa volt, Berlinben Völfflint hallgatta. Egyetemi tanulmányainak végeztével a Nemzeti Múzeum régiségtárának, majd a Szépművészeti Múzeum tisztviselője volt. A régi magyar művészet emlékeit tanulmányozta, ezen és egyéb tárgykörbe tartozó értekezései az Archaeológiai Közleményekben jelentek meg.

12533.ht

CÍMSZÓ Kenczle

SZEMÉLYNÉV Kenczle Hug

SZÓCIKK Kenczle Hugó művészet író szül Budapeste 1884. megh Kassá 1922 budapest egyeteme Pasteine tanítvány volt Berlinbe Völfflin hallgatta Egyetem tanulmányaina végeztéve Nemzet Múzeu régiségtárának maj Szépművészet Múzeu tisztviselőj volt rég magya művésze emlékei tanulmányozta eze é egyé tárgykörb tartoz értekezése a Archaeológia Közleményekbe jelente meg

12533.h

CÍMSZ Kenczl

SZEMÉLYNÉ Kenczl Hu

SZÓCIK Kenczl Hug művésze ír szü Budapest 1884 meg Kass 192 budapes egyetem Pastein tanítván vol Berlinb Völffli hallgatt Egyete tanulmányain végeztév Nemze Múze régiségtárána ma Szépművésze Múze tisztviselő vol ré magy művész emléke tanulmányozt ez egy tárgykör tarto értekezés Archaeológi Közleményekb jelent me

12533.

CÍMS Kencz

SZEMÉLYN Kencz H

SZÓCI Kencz Hu művész í sz Budapes 188 me Kas 19 budape egyete Pastei tanítvá vo Berlin Völffl hallgat Egyet tanulmányai végezté Nemz Múz régiségtárán m Szépművész Múz tisztvisel vo r mag művés emlék tanulmányoz e eg tárgykö tart értekezé Archaeológ Közlemények jelen m

12533

CÍM Kenc

SZEMÉLY Kenc

SZÓC Kenc H művés s Budape 18 m Ka 1 budap egyet Paste tanítv v Berli Völff hallga Egye tanulmánya végezt Nem Mú régiségtárá Szépművés Mú tisztvise v ma művé emlé tanulmányo e tárgyk tar értekez Archaeoló Közleménye jele

1253

CÍ Ken

SZEMÉL Ken

SZÓ Ken művé Budap 1 K buda egye Past tanít Berl Völf hallg Egy tanulmány végez Ne M régiségtár Szépművé M tisztvis m műv eml tanulmány tárgy ta érteke Archaeol Közlemény jel