12308.htm

CÍMSZÓ: Jób

SZEMÉLYNÉV: Jób Dániel

SZÓCIKK: Jób Dániel, író és rendező, szül. Aradon 1880 dec. 22. Egyetemi tanulmányai végeztével a hírlapírói pályára lépett, majd 1907-től kezdve a Vígszínház rendezője lett. 1921-ben az amerikai Blumenthal a Vígszínház művészeti vezetésével bízta meg, 1926-tól kezdve pedig u. o. társigazgató, írt egy elbeszélő kötetet Ifjúkor c. (1908) és két színművet Orgona (1913) és Őszi vihar c. melyek közül az utóbbit 1918. a Vígszínház mutatta be.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2308. címszó a lexikon => 418. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12308.htm

CÍMSZÓ: Jób

SZEMÉLYNÉV: Jób Dániel

SZÓCIKK: Jób Dániel, író és rendező, szül. Aradon 1880 dec. 22. Egyetemi tanulmányai végeztével a hírlapírói pályára lépett, majd 1907-től kezdve a Vígszínház rendezője lett. 1921-ben az amerikai Blumenthal a Vígszínház művészeti vezetésével bízta meg, 1926-tól kezdve pedig u. o. társigazgató, írt egy elbeszélő kötetet Ifjúkor c. 1908 és két színművet Orgona 1913 és Őszi vihar c. melyek közül az utóbbit 1918. a Vígszínház mutatta be.

12308.ht

CÍMSZÓ Jó

SZEMÉLYNÉV Jó Dánie

SZÓCIKK Jó Dániel ír é rendező szül Arado 188 dec 22 Egyetem tanulmánya végeztéve hírlapíró pályár lépett maj 1907-tő kezdv Vígszínhá rendezőj lett 1921-be a amerika Blumentha Vígszínhá művészet vezetéséve bízt meg 1926-tó kezdv pedi u o társigazgató ír eg elbeszél kötete Ifjúko c 190 é ké színműve Orgon 191 é Ősz viha c melye közü a utóbbi 1918 Vígszínhá mutatt be

12308.h

CÍMSZ J

SZEMÉLYNÉ J Dáni

SZÓCIK J Dánie í rendez szü Arad 18 de 2 Egyete tanulmány végeztév hírlapír pályá lépet ma 1907-t kezd Vígszính rendező let 1921-b amerik Blumenth Vígszính művésze vezetésév bíz me 1926-t kezd ped társigazgat í e elbeszé kötet Ifjúk 19 k színműv Orgo 19 Ős vih mely köz utóbb 191 Vígszính mutat b

12308.

CÍMS

SZEMÉLYN Dán

SZÓCI Dáni rende sz Ara 1 d Egyet tanulmán végezté hírlapí pály lépe m 1907- kez Vígszín rendez le 1921- ameri Blument Vígszín művész vezetésé bí m 1926- kez pe társigazga elbesz köte Ifjú 1 színmű Org 1 Ő vi mel kö utób 19 Vígszín muta

12308

CÍM

SZEMÉLY Dá

SZÓC Dán rend s Ar Egye tanulmá végezt hírlap pál lép 1907 ke Vígszí rende l 1921 amer Blumen Vígszí művés vezetés b 1926 ke p társigazg elbes köt Ifj színm Or v me k utó 1 Vígszí mut

1230SZEMÉL D

SZÓ Dá ren A Egy tanulm végez hírla pá lé 190 k Vígsz rend 192 ame Blume Vígsz művé vezeté 192 k társigaz elbe kö If szín O m ut Vígsz mu