12277.htm

CÍMSZÓ: Jellinek

SZEMÉLYNÉV: Jellinek Henrik

SZÓCIKK: J. Henrik (haraszti), közgazdász, J. Móric (1. o.) fia, szül. Budapesten 1853 dec. 22, megh. u. o. 1919. Tanulmányai befejezésével belépett az atyja által alapított budapesti közúti vasút-társaságba, melynek 1883. vezérigazgatója lett. Előmozdította a főváros vasúti hálózatának kiépítését és a főváros és környékének helyiérdekű vasutakkal való ellátását. Ezért udvari tanácsosságot és nemességet kapott. 1911. vállalata igazgatóságáról lemondatták, de továbbra is részt vett közügyekben. A háború végén megindult Új Nemzedék hetilapot ő finanszírozta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2277. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12277.htm

CÍMSZÓ: Jellinek

SZEMÉLYNÉV: Jellinek Henrik

SZÓCIKK: J. Henrik haraszti , közgazdász, J. Móric 1. o. fia, szül. Budapesten 1853 dec. 22, megh. u. o. 1919. Tanulmányai befejezésével belépett az atyja által alapított budapesti közúti vasút-társaságba, melynek 1883. vezérigazgatója lett. Előmozdította a főváros vasúti hálózatának kiépítését és a főváros és környékének helyiérdekű vasutakkal való ellátását. Ezért udvari tanácsosságot és nemességet kapott. 1911. vállalata igazgatóságáról lemondatták, de továbbra is részt vett közügyekben. A háború végén megindult Új Nemzedék hetilapot ő finanszírozta.

12277.ht

CÍMSZÓ Jelline

SZEMÉLYNÉV Jelline Henri

SZÓCIKK J Henri haraszt közgazdász J Móri 1 o fia szül Budapeste 185 dec 22 megh u o 1919 Tanulmánya befejezéséve belépet a atyj álta alapítot budapest közút vasút-társaságba melyne 1883 vezérigazgatój lett Előmozdított főváro vasút hálózatána kiépítésé é főváro é környékéne helyiérdek vasutakka val ellátását Ezér udvar tanácsosságo é nemessége kapott 1911 vállalat igazgatóságáró lemondatták d továbbr i rész vet közügyekben hábor végé megindul Ú Nemzedé hetilapo finanszírozta

12277.h

CÍMSZ Jellin

SZEMÉLYNÉ Jellin Henr

SZÓCIK Henr harasz közgazdás Mór fi szü Budapest 18 de 2 meg 191 Tanulmány befejezésév belépe aty ált alapíto budapes közú vasút-társaságb melyn 188 vezérigazgató let Előmozdítot fővár vasú hálózatán kiépítés fővár környékén helyiérde vasutakk va ellátásá Ezé udva tanácsosság nemesség kapot 191 vállala igazgatóságár lemondattá tovább rés ve közügyekbe hábo vég megindu Nemzed hetilap finanszírozt

12277.

CÍMS Jelli

SZEMÉLYN Jelli Hen

SZÓCI Hen haras közgazdá Mó f sz Budapes 1 d me 19 Tanulmán befejezésé belép at ál alapít budape köz vasút-társaság mely 18 vezérigazgat le Előmozdíto fővá vas hálózatá kiépíté fővá környéké helyiérd vasutak v ellátás Ez udv tanácsossá nemessé kapo 19 vállal igazgatóságá lemondatt továb ré v közügyekb háb vé megind Nemze hetila finanszíroz

12277

CÍM Jell

SZEMÉLY Jell He

SZÓC He hara közgazd M s Budape m 1 Tanulmá befejezés belé a á alapí budap kö vasút-társasá mel 1 vezérigazga l Előmozdít főv va hálózat kiépít főv környék helyiér vasuta ellátá E ud tanácsoss nemess kap 1 válla igazgatóság lemondat tová r közügyek há v megin Nemz hetil finanszíro

1227

CÍ Jel

SZEMÉL Jel H

SZÓ H har közgaz Budap Tanulm befejezé bel alap buda k vasút-társas me vezérigazg Előmozdí fő v hálóza kiépí fő környé helyié vasut ellát u tanácsos nemes ka váll igazgatósá lemonda tov közügye h megi Nem heti finanszír