11799.htm

CÍMSZÓ: Groller

SZEMÉLYNÉV: Groller Balduin

SZÓCIKK: "Groller Balduin (családi nevén Goldscheider Béla), német novella- és regényíró, szül. Aradon1848., megh. Bécsben 1916. Már kora ifjúságában Bécsbe került, ahol a legelőkelőbb lapok munkatársa volt. Éveken keresztül főképpen humoros tárcákat írt budapesti német lapokba is. Novelláival és regényeivel nagy népszerűségre tett szert. Legismertebb könyvei: Überspannt; Zehn Geschichten; Schuldig; Ganz zufallig und andere humoristische Novellen ; Die Doppelnatur; Wie man Weltgeschichte macht; Der olle ehrliche Lehmann ; Aus der weltlichen Komödie; Major Barsay und sein Kreis; Die Ehre des Hauses; Das Ratsel des Blutes; Eine Panik und andere humoristische Novellen; Detektív Dagoberts Taten und Abenteuer."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1799. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11799.htm

CÍMSZÓ: Groller

SZEMÉLYNÉV: Groller Balduin

SZÓCIKK: Groller Balduin családi nevén Goldscheider Béla , német novella- és regényíró, szül. Aradon1848., megh. Bécsben 1916. Már kora ifjúságában Bécsbe került, ahol a legelőkelőbb lapok munkatársa volt. Éveken keresztül főképpen humoros tárcákat írt budapesti német lapokba is. Novelláival és regényeivel nagy népszerűségre tett szert. Legismertebb könyvei: Überspannt; Zehn Geschichten; Schuldig; Ganz zufallig und andere humoristische Novellen ; Die Doppelnatur; Wie man Weltgeschichte macht; Der olle ehrliche Lehmann ; Aus der weltlichen Komödie; Major Barsay und sein Kreis; Die Ehre des Hauses; Das Ratsel des Blutes; Eine Panik und andere humoristische Novellen; Detektív Dagoberts Taten und Abenteuer.

11799.ht

CÍMSZÓ Grolle

SZEMÉLYNÉV Grolle Baldui

SZÓCIKK Grolle Baldui család nevé Goldscheide Bél néme novella é regényíró szül Aradon1848. megh Bécsbe 1916 Má kor ifjúságába Bécsb került aho legelőkelőb lapo munkatárs volt Éveke keresztü főképpe humoro tárcáka ír budapest néme lapokb is Novelláiva é regényeive nag népszerűségr tet szert Legismerteb könyvei Überspannt Zeh Geschichten Schuldig Gan zufalli un ander humoristisch Novelle Di Doppelnatur Wi ma Weltgeschicht macht De oll ehrlich Lehman Au de weltliche Komödie Majo Barsa un sei Kreis Di Ehr de Hauses Da Ratse de Blutes Ein Pani un ander humoristisch Novellen Detektí Dagobert Tate un Abenteuer

11799.h

CÍMSZ Groll

SZEMÉLYNÉ Groll Baldu

SZÓCIK Groll Baldu csalá nev Goldscheid Bé ném novell regényír szü Aradon1848 meg Bécsb 191 M ko ifjúságáb Bécs kerül ah legelőkelő lap munkatár vol Évek kereszt főképp humor tárcák í budapes ném lapok i Novelláiv regényeiv na népszerűség te szer Legismerte könyve Überspann Ze Geschichte Schuldi Ga zufall u ande humoristisc Novell D Doppelnatu W m Weltgeschich mach D ol ehrlic Lehma A d weltlich Komödi Maj Bars u se Krei D Eh d Hause D Rats d Blute Ei Pan u ande humoristisc Novelle Detekt Dagober Tat u Abenteue

11799.

CÍMS Grol

SZEMÉLYN Grol Bald

SZÓCI Grol Bald csal ne Goldschei B né novel regényí sz Aradon184 me Bécs 19 k ifjúságá Béc kerü a legelőkel la munkatá vo Éve keresz főkép humo tárcá budape né lapo Novellái regényei n népszerűsé t sze Legismert könyv Überspan Z Geschicht Schuld G zufal and humoristis Novel Doppelnat Weltgeschic mac o ehrli Lehm weltlic Komöd Ma Bar s Kre E Haus Rat Blut E Pa and humoristis Novell Detek Dagobe Ta Abenteu

11799

CÍM Gro

SZEMÉLY Gro Bal

SZÓC Gro Bal csa n Goldsche n nove regény s Aradon18 m Béc 1 ifjúság Bé ker legelőke l munkat v Év keres főké hum tárc budap n lap Novellá regénye népszerűs sz Legismer köny Überspa Geschich Schul zufa an humoristi Nove Doppelna Weltgeschi ma ehrl Leh weltli Komö M Ba Kr Hau Ra Blu P an humoristi Novel Dete Dagob T Abente

1179

CÍ Gr

SZEMÉL Gr Ba

SZÓ Gr Ba cs Goldsch nov regén Aradon1 Bé ifjúsá B ke legelők munka É kere fők hu tár buda la Novell regény népszerű s Legisme kön Übersp Geschic Schu zuf a humorist Nov Doppeln Weltgesch m ehr Le weltl Kom B K Ha R Bl a humorist Nove Det Dago Abent